Közérdekű adatok

Kallósd Község Önkormányzata saját honlapon tesz eleget közzétételi kötelezettségének.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 32. § értelmében: „A közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben – így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.”

“A XXI. században alapvető követelmény, hogy az érdeklődő állampolgárok az interneten egyszerűen, gyorsan és költséghatékonyan hozzáférhessenek a közfeladatot ellátó szervezetek naprakész és rendszeresen frissített közérdekű adataihoz. Az elektronikus információszabadság biztosítása a közintézményekre számos feladatot ró, ugyanakkor végeredményben erősíti a szervezet integritását, növeli a működésébe vetett közbizalmat, átláthatóságot és széles körű nyilvánosságot teremt, továbbá jelentősen csökkentheti az amúgy is rövid határidővel megválaszolható adatigénylések számát. Magyarországon az e-információszabadságot a 2005. évi XC. törvény honosította meg, melynek rendelkezései az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) élnek tovább.” (NAIH)

Magyarország legmagasabb szintű jogforrása a nyilvánosság általi ellenőrizhetőséget egyrészt az egyének alapjogának deklarálásával biztosítja, másrészt- azt egyértelműsítve, kiegészítve – a közpénzek felhasználásával kapcsolatos adatokat közérdekű adattá nyilvánítja, harmadrészt az átláthatóságot a közfeladatot ellátó szervek, a közpénzekkel gazdálkodó szervek kötelezettségévé teszi. 

Magyarország Alaptörvénye 38.cikk (1) bekezdése értelmében az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon, míg a 39. cikk (2) bekezdése a közpénzekkel való gazdálkodás átláthatóságának követelményét, a közpénzekre és a nemzeti vagyonra vonatkozó adatok közérdekű adattá minősítését alkotmányos rangra emelte.

Ezen alkotmányos követelmény kiterjed a közpénzekkel való gazdálkodás követhetőségére, átláthatóságára, a nemzeti vagyon átengedésének nyilvánosság előtti elszámoltathatóságára is. Maga az Alaptörvény fogalmazza meg ezen cikkében a közhatalom gyakorlásának, a közpénzek felhasználásának azon korlátját, hogy a nemzeti vagyont, a közélet tisztaságának elve szerint kell kezelni.