Hírek

2020.07.07

Idén augusztus 1. napján kerül megrendezésre a kallósdi Falunap.

Programok:

– 14 óra szentmise

– 15 óra 15 perckor Cserszegi népdalkör előadása

– 16 óra musical előadás

– 16 óra 30 perckor Lélekmadár énekegyüttes előadásában a 70-es, 80-as évek slàgerei

– 19 órakor vacsora, utána bál a Légió-bulizenekarral

Ugrálóvár, virágkötészet, ügyességi játékok gyerekeknek és ügyességi játékok gyerekeknek szülőkkel

2020.06.15

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a mai naptól korlátozás nélkül igénybe vehető a háziorvosi ellátás a járványellenes készültség fenntartása mellett.

A  váróteremben  a szájmaszk használata továbbra is kötelező, Az Önkormányzat gumikesztyűt biztosít a páciensek részére, kérjük vegyék igénybe!

https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/hirek/hetfotol-ujraindulhat-az-egeszsegugyi-ellatas

2020.06.09.

Nagy szeretettel hívunk és várunk Benneteket a liliomnyílás napján, június 13-án a Kallósdi Páduai Szent Antal kápolnában tartandó ünnepi szentmisére,17.00 órai kezdettel. A misét Koltai Artúr atya celebrálja.

A hegyi kápolnánk búcsújáróhely. Minden év június 13.án szentmise keretében emlékezünk Szent Antalra, a gyermekek, szegények és elesettek védőszentjére.
Jelképei a liliom, a gyermek Jézus, égő szív, tűz, hal, szamár, mostrancia és ostya.

Angyali szelídségű ifjú szerzetesként ábrázolják, barna ferences csuhában, karján a kis Jézussal, szabad kezében liliommal.

2020.05.26.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy településünkön az idei évben szúnyoggyérítésre kerül sor.

2020. évtől megszűnt a légi kémiai szúnyoggyérítés. A szervezett biológiai lárvagyérítés Kallósd községben jelenleg csak kis hatékonysággal lenne elvégezhető.
A légi kémiai kezelések helyett földi kémiai védekezések valósulnak meg, amelyek napnyugta után kezdődnek. Emiatt, továbbá az alkalmazott irtószer alacsony dózisának köszönhetően méhekre nem jelentenek veszélyt.

Kallósd Község Önkormányzata felvette a kapcsolatot a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal és 2020. évre igényelte a földi kémiai védekezést. A BM OKF szakértői megvizsgálják az indokoltságot és besorolják a településünket a végrehajtási ütemezésükbe.

Az ingatlanok körüli kisvizek szúnyogmentesítésével kapcsolatban kérjük, olvassák el az alábbi tájékoztatókat.
https://www.antsz.hu/felso_menu/temaink/jarvany/WN_lakossagi_tajekoztato/
szunyog_plakat.html
https://www.antsz.hu/felso_menu/temaink/jarvany/WN_lakossagi_tajekoztato/
szunyog_tajekoztato.html

Az önkormányzat is mindent el fog követni, hogy megszüntesse a közterületen a pangó vizeket.

A szúnyoggyérítés pontos időpontjáról tájékoztatni fogjuk a lakosságot.

2020.05.25.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Kehidakustányban kormányablak busz áll az ügyfelek rendelkezésére június hónapban a következő napokon:

-Június 2. (kedd) 12.00-13.30 h
-Június 16. (kedd) 12.00-13.30 h
-Június 30. (kedd) 12.00-13.30 h

Helyszín: Kehidakustány, Polgármesteri Hivatal előtti parkoló

A Kormányablak buszon helyben intézhető ügyek:
– személyazonosító igazolvány ügyintézés
– vezetői engedély ügyintézés
– lakcímigazolvány, lakcímváltozás ügyintézés
– útlevél ügyintézés
– NEK adatlap regisztráció (diákigazolvány)
– ügyfélkapu ügyintézés
– parkolási igazolvány ügyintézés
– családtámogatási ügyek, egészségbiztosítási ügyek, nyugdíj ügyek, szociális ügyek

2020.03.17.

Dr. Belák Máté háziorvos felhívása!

Tisztelt Páciensek!

Megkérnék mindenkit, hogy az elkövetkező időszakban a járványügyi helyzetre való tekintettel a rendelést csak nem halasztható ügyben, komolyabb panaszok esetén keressék fel!
A váróteremben egyszerre maximum 3 ember tartózkodhat gyakori szellőztetés mellett!

Bíztatnék mindenkit a telefonos konzultációra a személyes találkozó helyett!
Igyekszem minden telefonhívást fogadni!

A lejárt jogosítványok miatt a kormány által kihirdetett veszélyhelyzet visszavonásáig nem szabnak ki büntetést!

A szakorvosi javaslatok alapján rendelt gyógyszereket a lejáratot követően a szakorvosok telefonos megkeresés után e-recepten felírják 3 hónapra.
Az e-recepteket jelenleg nem csak saját részre lehet TAJ-kártyával kiváltani, hanem más számára is!

A várakozás elkerülése érdekében és minden esetben kérem, hogy telefonon jelentkezzenek, mielőtt elindulnak a rendelőbe!
Telefon: 06 83 334 003

A rendelő telefonszáma: 06 83 334 003

Dr. Belák Máté, háziorvos 06 30 511 5424

2020.03.15.

„1848. március 15-én robbant ki Pesten a radikális ifjúság által vezetett forradalom, nyitányát adva Magyarország másfél éves szabadságküzdelmének.

A Párizsból induló forradalmi hullám két nap alatt jutott el Bécsből a magyarság szellemi életének központjába, a pesti megmozdulás fő szervezői fiatal értelmiségiek (pl. Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Jókai Mór) voltak. Petőfi naplója szerint a Pilvax kávéházban született meg a forradalom „akcióterve”: a szervezők először a tanuló ifjúságot szólították magukhoz az Egyetem téren, aztán lefoglalták Landerer Lajos nyomdáját. Innen került ki a követeléseiket összegző Tizenkét pont és Petőfi forradalmi hangvételű verse, a Nemzeti dal, mely írások máig szimbolizálják március 15-ét.

Röplapok segítségével délután 3 órára a Nemzeti Múzeum kertjébe gyűlést hirdettek, ahol állítólag tízezer polgár volt már jelen. Fontos megemlíteni, hogy a közhiedelemmel ellentétben Petőfi nem szavalta el versét a Nemzeti Múzeum lépcsőjén, bár az kétségkívül számos helyen elhangzott. A Múzeum-kertből a tömeg a Városházára, majd Budára, a Helytartótanácshoz vonult, hogy kiszabadítsa börtönéből Táncsics Mihályt. A Nemzeti Színházban este a nép kívánságára Katona József darabját, a Bánk bánt tűzték műsorra, ezt azonban valószínűleg félbeszakította a betóduló forradalmi tömeg. Más városokkal ellentétben Pesten nem próbálták fegyveres erővel feloszlatni a tüntetéseket, a forradalom vérontás nélkül zajlott.

A március 15-i eseményekre legnagyobb hatással Kossuth Lajos március 3-i országgyűlési beszéde bírt, melynek reformkövetelései, igaz, jóval radikálisabb formában, a Tizenkét pontban jelentek meg. A bécsi események csak bátorítást adtak a Pilvaxban naponta összegyűlő értelmiségi körnek, mely a kedvezőtlen időjárás ellenére eredménnyel szervezkedett (március 15-én vásárt is tartottak Pesten, ami hozzájárult a tüntetés sikeréhez). A pesti forradalom hatással volt a pozsonyi rendi országgyűlésre is, döntő győzelemre segítve a reformok pártján állókat.

V. Ferdinánd és a bécsi udvar a pesti eseményeket követően nem merte visszautasítani a beadott feliratot, kinevezte gróf Batthyány Lajost miniszterelnöknek, aki március 23-án megalakította az első felelős ministeriumot (kormányt). A pesti forradalomnak is köszönhető az áprilisi törvények megszületése (április 11.), amelyek eltörölték az elavult, rendiségen alapuló politikai rendszert és lehetőséget biztosítottak a polgári fejlődésre egy majdnem teljesen önálló Magyarország számára.

Március 15-ét joggal tartjuk legnagyobb nemzeti ünnepünknek, mely nap minden korban a magyar szabadság szimbóluma maradt.”

Rubicon

2020.03.12.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Magyarország Kormánya 2020 március 11-én a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel döntött a veszélyhelyzet kihirdetéséről.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 44. §. alapján a veszélyhelyzet az Alaptörvény 53. Cikkében meghatározott olyan helyzet, amelyet különösen a következő események válthatnak ki:

– ca) tömeges megbetegedést okozó humánjárvány vagy járványveszély, valamint állatjárvány,

A törvény 46. §  (4) bekezdése alapján Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

Magyarország Kormánya az elsődleges intézkedésekről a 41/2020. (III. 11.) Korm. Rendeletben döntött.

A rendelet alapján:

3. § (1) Az Olasz Köztársaság, a Kínai Népköztársaság, a Koreai Köztársaság és az Iráni Iszlám Köztársaság területéről érkező magyar állampolgárok

a) a Magyarországra való belépés során egészségügyi vizsgálaton esnek át, amely eltűrésére kötelesek,

b) akiknél az egészségügyi vizsgálat COVID-19 fertőzés gyanúját állapítja meg, a kijelölt karanténban kerülnek elhelyezésre,

c) akiknél az egészségügyi vizsgálat során COVID-19 fertőzés gyanúja nem merül fel, kötelesek 14 napra lakóhelyükön vagy tartózkodási helyükön otthoni járványügyi megfigyelésnek magukat alávetni (a továbbiakban: hatósági házi karantén), azzal, hogy

ca) a kijelölt járványügyi hatóság e személyeket nyilvántartásba veszi,

cb) a hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartását az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség) ellenőrzi,

d) akiknél az egészségügyi vizsgálat során COVID-19 fertőzés gyanúja nem merül fel, de nem rendelkeznek Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel,

da) a hatóság előírásainak megfelelően elhagyják Magyarország területét, vagy

db) a kijelölt karanténban kerülnek elhelyezésre.

(2) Az (1) bekezdés c) és d) pontja szerint a hatósági házi karanténban tartózkodók ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata.

2020.03.09.

Koronavírus tájékoztató

2020.02.15.


(A kép illusztráció)

KALLÓSD, 1953. AUGUSZTUS 21.

Hallgasd meg, hogy 67 évvel ezelőtt mit énekeltek Kallósdon. (Hungaricana közgyűjteményi portál)

A felvételeken hallható: Aczél Albert, Buda Károly, Horvát Erzsébet, Markó Anna, Német Mária, Purger Ferenc, Vida Margit

2020.02.06.

2020.02.03.

A Nemzeti Művelődési Intézet irodalmi találkozót hirdet Magyarországon és a Kárpát-medencében működő olvasókörök, közösségek számára a 2020. évre.

A találkozó témája a falusi, vidéki élet. Várjuk minden kallósdi gyermek-, ifjú-, felnőtt- és szépkorú jelentkezését 2020. február 7-ig!

A jelentkezési lap és a Felhívás itt letölthető .

2020.01.29.

Dobogósok lettünk!

Gratulálunk a Kallósdi Katlanosoknak! Srácok büszkék vagyunk rátok, köszönjük, hogy képviseltétek és képviselitek Kallósdot! Szép volt fiúk!

Január 25-én, szombaton tartották az ötödik Vindornyafoki Farsangi Disznótoros és Kolbásztöltő Versenyt.

A 12 nevezett csapatból a Kallósdi Katlanos fiúk a második, a Vindornyafoki Kolbászollók csapata a harmadik, míg a Keszthelyi Ízőrzők Kakukkfű Porta a legjobb kolbászt töltötte idén. Gratulálunk!

2020.01.23.

2020.01.22. szerda

Ma van a magyar kultúra napja!

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Szatmárcsekén a Himnusz kéziratát.

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.” Kodály Zoltán